Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ninh Bình hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, Công ty đang tiến hành bổ sung năng lực hoạt động xây dựng. Tại địa phương, Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền chưa thống nhất quan điểm về...
Tại Quyết định số 1183/QĐ-TT ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật Kiến trúc. VIỆT NAM CHƯA CÓ LUẬT RIÊNG CHO LĨNH VỰC KIẾN TRÚC Hiện nay, lĩnh vực kiến...
Công tác thi chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân, tổ chức đã và đang được Sở Xây dựng Hà Tĩnh triển khai, góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về...
Ông Trần Đăng Quang (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau: Liên danh công ty A và công ty B là nhà đầu tư thực hiện Hợp đồng dự án xây dựng - chuyển giao. Sau khi trúng thầu, liên danh thành lập doanh...
Bà Đỗ Thị Mỵ ở tỉnh Hà Nam có hỏi: Khi nào thì chủ đầu tư được thuê tư vấn quản lý dự án? Điều kiện năng lực tư vấn quản lý dự án đối với công trình cấp 4 là như thế nào? Đối với việc tư vấn quản...
Thủ tục riêng cho nhà thầu nước ngoài xin giấy phép hoạt động xây dựng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, công tác hợp tác quốc tế về đấu thầu trong những năm gần đây tiếp tục được tăng cường. Sự phát triển của các dự án bất...
Câu hỏi: Công ty TNHH Tư vấn quyết toán xây dựng Việt Nam (TPHCM) tham khảo Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu...
Ông Phan Quang Bằng hiện công tác trong lĩnh vực xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh có hỏi: Người đã làm cán bộ kỹ thuật của nhà thầu, làm chỉ huy trưởng công trình thì có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hay không? Ông...
Theo báo cáo từ Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Qua 15 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu một số cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng vẫn...
Ngày 16/7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/ NĐ-CP. Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều kiện về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của BXD. Trong đó bổ sung các quy định về...
error: Content is protected !!