CÁC LĨNH VỰC XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIỂM ĐỊNH 1. Kiểm định xây dựng công trình cầu 2. Kiểm định công trình đường thủy 3. Kiểm định công trình xây dựng DD&CN 4. Kiểm định hạ tầng kỹ thuật cấp nước 5. Kiểm định công trình đường sắt 6. Kiểm định hạ tầng...
Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình dựa trên những cơ sở pháp lý nào? - Căn cứ Nghị Định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Căn cứ Thông Tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động...
CÁC LĨNH VỰC XIN CẤP HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG 1. Giám sát dân dụng và công nghiệp 2. Giám sát công trình cảng 3. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 4. Giám sát công trình đường bộ 5. Giám sát công trình giao thông cầu 6. Giám sát hạ...
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn là thủ tục pháp lý, điều kiện bắt buộc đối với bất cứ cá nhân nào muốn tham gia chủ nhiệm các công trình khảo sát. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát được...
Các công trình xây dựng, trước khi bắt tay vào thi công cần phải được khảo sát về địa hình, địa chất... để có các phương án thiết kế công trình phù hợp, an toàn và tiết kiệm. Vì vậy, người hành nghề khảo sát địa hình vừa phải có...
Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng căn cứ trên cơ sở pháp lý nào? - Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/06/2014; - Căn cứ điều 51 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Căn cứ vào Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về...
error: Content is protected !!