Công ty xây dựng tham gia đấu thầu cần phải có chứng chỉ năng lực?

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 đã bãi bỏ quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, đồng thời quy định chặt chẽ tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực.

Ông Phú Thế Hưng (Cần Thơ) đang được giao đánh giá hồ sơ dự thầu cho 2 công ty tư vấn xây dựng (Công ty A và Công ty B), cả 2 công ty có năng lực tương đương,  nhưng Công ty A chưa đăng tải thông tin năng lực trên trang web của Bộ Xây dựng, trong đó Công ty B đã đăng tải thông tin năng lực trên trang web của Bộ Xây dựng song không có chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng.

Ông Thế Hưng tham mưu lựa chọn Công ty B, song lãnh đạo không đồng ý với lý do, Công ty B tuy có đăng tải thông tin năng lực lên trang web của Bộ Xây dựng nhưng chưa có chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng do đó cũng không đạt quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD. Ông Phú Thế Hưng hỏi: Nếu đơn vị ông chọn Công ty B thì có vi phạm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 17/2016/TT-BXD không?

Trước câu hỏi của ông Thế Hưng, Bộ Xây dựng đã trả lời vấn đề này như sau:

Việc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức khi tham gia đấu thầu cần căn cứ vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Theo đó, Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định, việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 đã bãi bỏ quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, đồng thời quy định chặt chẽ tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực.

Do vậy, đề nghị ông Phú Thế Hưng nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định. Ông Hưng có thể liên hệ với Bộ Xây dựng hoặc các bên tư vấn liên quan được sự cấp phép hoạt động của Bộ để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể.

Theo chinhphu.vn

Đăng ký thi cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Bạn là kỹ sư đã có kinh nghiệm, cần xin chứng chỉ hành nghề quản lý dự án? bạn đang tìm hiểu về những...

Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 9001:2015 là một công cụ đắc lực cho các đơn vị thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa. Là một...

Cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn lập quy hoạch

Chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn lập quy hoạch? - Lập quy hoạch xây dựng là bước thiết yếu nhằm đảm bảo tổ chức...

Cấp chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm...

Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý nào? - Luật Xây dựng số...

Cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình địa chất thủy...

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn là thủ tục pháp lý, điều kiện bắt buộc đối...
error: Content is protected !!