Chứng minh năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu thi công

Ông B.C.Đ (Sơn La) có hỏi: Doanh nghiệp (nhà thầu) chưa đủ điều kiện được xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được tham gia thi công các công trình xây dựng có quy mô nhỏ trên 1 tỷ đồng không?

Theo ông B.C.Đ, tham khảo tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn về năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng ngày 30/06/2016.

Tổ chức chưa đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thì chỉ được tham gia các hoạt động sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV và “khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó”.

Ông B.C.Đ đề nghị giải đáp, vậy nhà thầu thi công phải có tài liệu gì để chứng minh, và người phụ trách lĩnh vực chuyên môn là người như thế nào? Giám đốc hay là cán bộ kỹ thuật của tổ chức?

Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của ông B.C.Đ này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 113 Luật Xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với các điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình.

Những điều kiện này còn được quy định cụ thể tại Thông tư 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Theo đó, trường hợp nhà thầu thi công chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì chứng minh năng lực của nhà thầu thông qua hợp đồng thi công xây dựng kèm theo biên bản nghiệm thu.

Người phụ trách lĩnh vực chuyên môn chính là người chủ trì thực hiện công trình.

Cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu...

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng dựa trên những cơ sở pháp lý nào? - Luật Xây dựng...

Cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây...

Chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế? Nhằm mang đến những dịch vụ hoàn thiện nhất, giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh...

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001

Tại sao cần học khóa học chứng chỉ ISO 9001? Công ty bạn không cần phải thuê những công ty tư vấn ISO 9001 đắt tiền sẽ...

Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động toàn quốc

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG AN TOÀN LAO ĐỘNG - Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn,...

Dịch vụ cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là gì? Nhà thầu nước ngoài khi trúng các gói thầu tại Việt Nam, phải...
error: Content is protected !!