Doanh nghiệp nào được thi công công trình cấp 3?

Trường hợp tổ chức thi công xây dựng công trình đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hồ Thanh Hải (Đà Nẵng), Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định, những doanh nghiệp có chứng chỉ năng lực xây dựng mới được tham gia thi công xây dựng những công trình cấp 3 trở lên tương ứng với hạng năng lực.

Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, đối với doanh nghiệp đã có chứng chỉ năng lực hạng 3 nhưng năng lực tài chính (cụ thể là doanh thu) và công trình tương tự nhỏ hơn yêu cầu thì có được phép tham gia thi công những công trình cấp 3 đó không?

Những doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm đầy đủ nhưng chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì có được tham gia thi công xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tổ chức thi công xây dựng công trình đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp 4, dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì, công trình quy mô cấp 4 khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

Chinhphu.vn

Cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình địa chất thủy...

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn là thủ tục pháp lý, điều kiện bắt buộc đối...

10 LÝ DO DOANH NGHIỆP BẠN CẦN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Khi chúng tôi nói về việc giúp các công ty đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, mọi người thường hỏi chúng tôi, "Tại sao...

Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng Có máy móc thiết bị hoặc có...

Khóa Đào Tạo Và Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Cho Cá Nhân

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc...

Cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình xây dựng

Các công trình xây dựng, trước khi bắt tay vào thi công cần phải được khảo sát về địa hình, địa chất... để có...
error: Content is protected !!