Doanh nghiệp nào được thi công công trình cấp 3?

Trường hợp tổ chức thi công xây dựng công trình đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hồ Thanh Hải (Đà Nẵng), Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định, những doanh nghiệp có chứng chỉ năng lực xây dựng mới được tham gia thi công xây dựng những công trình cấp 3 trở lên tương ứng với hạng năng lực.

Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, đối với doanh nghiệp đã có chứng chỉ năng lực hạng 3 nhưng năng lực tài chính (cụ thể là doanh thu) và công trình tương tự nhỏ hơn yêu cầu thì có được phép tham gia thi công những công trình cấp 3 đó không?

Những doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm đầy đủ nhưng chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì có được tham gia thi công xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tổ chức thi công xây dựng công trình đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp 4, dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì, công trình quy mô cấp 4 khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

Chinhphu.vn

TP.HCM: Nhiều sai phạm tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Hóc...

Không thực hiện việc đăng tải thông tin mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu không phù hợp... là những sai phạm Ban...

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

CÁC LĨNH VỰC XIN CẤP HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG 1. Giám sát dân dụng và công nghiệp 2. Giám sát công trình cảng 3. Giám...

Điều kiện năng lực của các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ninh Bình hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, Công ty đang tiến hành bổ...

Dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng Có máy móc thiết bị hoặc có...

Doanh nghiệp dự án cũng phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng

Ông Trần Đăng Quang (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau: Liên danh công ty A và công ty...
error: Content is protected !!