Đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề đấu thầu?

Theo báo cáo từ Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Qua 15 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu một số cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng vẫn đăng ký dự thi và số thí sinh này bị trượt khá nhiều.

Nhiều thí sinh chưa nắm vững quy định về đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề nên rất lo lắng, băn khoăn khi thi trượt. Trong số các hồ sơ nộp đăng ký dự thi có cả các bác sĩ ở bệnh viện, trung tâm y tế huyện và một số đơn vị không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu cho biết, đến nay đã có trên 5.300 người được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Vị đại diện Trung tâm cũng cung cấp chi tiết về đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và đối tượng không bắt buộc.

ĐỐI TƯỢNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Đấu thầu và Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT (TT03):

– Các cá nhân tham gia có trực tiếp vào công việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp.

– Các cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu trên thuộc các đơn vị sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:
+ Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp.

+ Cá nhân chuyên trách làm công tác quản lý dự án, không mang tính kiêm nhiệm, cá nhân thuộc các ban quản lý dự án được thành lập để làm nhiều dự án cùng lúc hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác.

+ Cá nhân thuộc doanh nghiệp/đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu (làm nghề tư vấn đấu thầu).

+ Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách (cơ quan, tổ chức thành lập ra đơn vị mua sắm tập trung để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức mình và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục).

CÁ NHÂN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG BẮT BUỘC CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐ ĐÂU THẦU:

Các cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm:

– Cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án.

– Cá nhân thuộc các phòng của cục, vụ, sở, huyện, doanh nghiệp nhà nước… tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 theo nhiệm vụ được giao và không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu. (Hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu là tham gia trực tiếp vào một trong các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 một cách thường xuyên, liên tục, mang tính chất nghề nghiệp, chuyên môn, chuyên trách).

– Cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu.

Ba loại đối tượng nêu trên khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu mà không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo Baodauthau.vn

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG LÀ GÌ? Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ Xây...

5 Điều kỹ sư nên biết về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì? Là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng đối với cá nhân...

Dịch vụ cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là gì? Nhà thầu nước ngoài khi trúng các gói thầu tại Việt Nam, phải...

Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng và những điều cần biết

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và chứng chỉ năng...

Thủ tục chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, 3 theo nghị định...

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG - Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định...
error: Content is protected !!