Dự thầu gói cải tạo, sửa chữa nhỏ có cần chứng chỉ năng lực?

Công ty của ông Trần Đình Nghĩa (Hà Nội) được chủ đầu tư mời tham dự gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa nhỏ nhà văn hóa thôn, tổng mức đầu tư 500 triệu đồng.

Theo Thông tư 03/2016/TT-BXD thì công trình nhà văn hóa là công trình cấp III, tuy nhiên công ty của ông Nghĩa chưa đăng ký được năng lực hoạt động xây dựng. Ông hỏi, công ty ông thực hiện gói thầu nhỏ như trên mà chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì có vi phạm pháp luật không?

Trước câu hỏi của ông Trần Đình Nghĩa (Hà Nội) Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 61 và Điều 67 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì để thiết kế, lập dự toán xây dựng trong nội dung của báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của công trình dân dụng cấp III thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình dân dụng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thì chỉ được tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Như vậy, trường hợp của ông Trần Đình Nghĩa (Hà Nội) thi công công trình nhà văn hóa (công trình cấp III) mà chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là đang vi phạm quy định pháp luật về hoạt động xây dựng.

Theo Baochinhphu.vn

TB MỨC PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG MỚI NHẤT

Phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là nội dung đã được quy định tại Quyết định 1155/QĐ-BXD về công bố thủ tục hành chính...

10 LÝ DO DOANH NGHIỆP BẠN CẦN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Khi chúng tôi nói về việc giúp các công ty đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, mọi người thường hỏi chúng tôi, "Tại sao...

Vẫn phải sát hạch khi cấp lại chứng chỉ hành nghề?

Vẫn phải sát hạch khi cấp lại chứng chỉ hành nghề? Sát hạch là một trong những điều kiện chung để được cấp chứng chỉ...

Công ty xây dựng tham gia đấu thầu cần phải có chứng chỉ năng...

Quy định về việc công ty tham gia đấu thầu xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ.

Chuyên nghiệp hóa quản lý thi chứng chỉ hành nghề XD tại Hà Tĩnh

Công tác thi chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân, tổ chức đã và đang được Sở Xây dựng Hà Tĩnh triển...
error: Content is protected !!